Viktige elementer av prosjektledelse

Hva er egentlig prosjektledelse?

Det å vite hva prosjektledelse er vil gi deg en enda bedre innsikt i hvordan et prosjekt foregår. I denne artikkelen skal vi gå inn på ulike viktige elementer av prosjektledelse.

Hva er prosjektets fundament?

Det å vite hva prosjektets mål og rammer er, er starten på et prosjekt. Hvor finner prosjektet sted og hva har man lov til å gjøre? Dette er spørsmål som stilles tidlig i prosjektet.

Planlegging

I prosjektledelse så fokuserer man utrolig mye på planlegging. Man setter seg delmål, samtidig som man lager milepæler man kan forholde seg til. Det å bekrefte planene og vite hvilke perioder de skjer er også utrolig viktig.

Organisering

Hvem skal være hvor og når er utrolig viktig. Hvilke roller finnes i prosjektet og hvem tar ansvar? Det å vite hvem man skal snakke med i de forskjellige arbeidsgruppene er utrolig viktig, slik at man vet hvor nærme et delmål eller en milepæl man er. Det er også her man finner ut av hvilken måte man helst vil organisere prosjektet på.

Ledere og det å holde styr på ting

I et prosjekt vil det være ulike ledere som har ansvar for ulike prosesser i prosjektet. Dette kan være alt fra finansielle mål, til å vite hvor langt byggearbeidet har kommet i forhold til planene. Det å styre prosjektet på ulike nivåer og å alltid vite hvor man er i forhold til planen.

Oppfølging

En stor del av prosjektledelse er oppfølging. Det å vite hva som skjer og hva som skjer videre. Det å ha oversikt er utrolig viktig og det gjør deg som leder av et prosjekt og utvikling utrolig mye mer troverdig om du kan svare på spørsmål.

Dette er bare noe av det et prosjekt består av. Vi håper du har fått et bedre innblikk!