Använd informationen nedan för att skicka ett mail till respektive avdelning:
 

INGREDIENSREKLAMATIONER

Maila nedan information till customerservice@se.nestle.com

Datum
Angående
Artikel
Artikel nr hos Nestle
Batch
Berörd mängd
Ytterligare kommentarer
Namn reklamationslämnare*
Företag*
Telefonnummer*
Email*
Kontaktperson på Nestlé*
Slutkund (om det finns en sådan)

MASKINREKLAMATIONER

Maila nedan information till avtalochmaskiner@se.nestle.com

Datum
Maskin
Reklamationsorsak
Adress till maskinen
Serienummer
Beskriv vad som är fel eller vad som hänt
Behöver reservdel (namn /artikelnummer)
Namn reklamationslämnare*
Företag*
Telefonnummer*
Email*