Green Line
Et miljøoptimalisert kaffeløsning

Sertifisert kaffeløsning

Vi tilbyr en kaffeautomat med utelukkende sertifiserte ingredienser
Du får et diplom og et merke du kan feste på maskinen for å vise miljøengasjementet ditt.

Green Line

Livssyklusanalyse

Unikt analyseverktøy
Viser hvordan man kan redusere CO2-forbruket for å få en så klimavennlig kaffe som mulig
Sammenlign vann- og strøm- forbruk mellom ulike alternativer
Når vi har analysert din kaffeløsning, får du et diplom og et merke som kan festes på maskinen som viser miljøbesparelsen